Premie verzekering

Om een eerste indicatie te krijgen verwijzen wij graag naar de website van verschillende vergelijkingssites: Aansprakelijkheid Particulier Autoverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Reisverzekering Zorgverzekering

Advies verzekering

Naast de hoogte van de premie zijn ook andere factoren van belang. Hoe zit het met de voorwaarden, het serviceniveau en de schade-afwikkeling? Het is ons vak om óók deze […]

Dienstenwijzer

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële producten. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een financieel dienstverlener minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting […]

Dienstverlening documenten

In onze dienstverleningsdocumenten vindt u de belangrijkste gegevens over ons kantoor. Zo staat er onder andere in wat voor diensten wij leveren, hoe u ons kunt bereiken en hoe wij […]

Hoe zijn uw Employee Benefits?

Onder Employee Benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan. Employee Benefits zijn erg belangrijk voor de werkgever en de werknemers. En maken een groot deel van het […]

Is inkomensverlies afgedekt?

U krijgt in de volgende situaties te maken met inkomensverlies: Als het een tijd minder goed gaat met uw bedrijf – Zorg voor een financiële buffer! Als u arbeidsongeschikt raakt […]

Aansprakelijkheid bedrijf

Met een bedrijfsaansprakelijkeidsverzekering bent u gedekt tegen de schade die door u of uw werknemer wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld als u spullen van uw opdrachtgever beschadigt. U bent aansprakelijk voor deze […]

Aansprakelijkheid beroep

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met beroepsfouten. Denk aan een verkeerd advies. Of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is vaak alleen een […]

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid, daar wilt u als ondernemer niet over nadenken. Maar soms loont het om dat toch even te doen. Wat gebeurt er als u ziek wordt en een langere periode […]

Auto

Een zakelijke autoverzekering is een verzekering voor de auto die u gebruikt voor uw eigen bedrijf. U gebruikt uw auto voor uw eigen bedrijf als u bijvoorbeeld klanten bezoekt. Als […]