Arbeidsongeschiktheid

Het kan iedereen overkomen. Een ziekte of handicap, waardoor u minder of niet meer kunt werken. In de eerste twee jaar krijgt u salaris doorbetaald van uw werkgever. Maar bent u na twee jaar nog steeds niet helemaal hersteld, dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden. Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor uw inkomen, maar ook voor de opbouw van uw pensioen.

Meer weten? Klik hier.