Dienstenwijzer

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële producten. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een financieel dienstverlener minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten).

Zie hier voor onze Dienstenwijzer.