Hoe zijn uw Employee Benefits?

Onder Employee Benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan. Employee Benefits zijn erg belangrijk voor de werkgever en de werknemers. En maken een groot deel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket uit.

  • Employee Benefits bestaan onder andere uit:
  • Pensioen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Ziektekosten
  • Ziektewet en Arbodienstverlening
  • Algemene Nabestaandenwet
  • Bedrijfssparen

Meer weten? Neem contact met ons op.