Milieuschade

Veroorzaakt uw bedrijf milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging? Dan moet u de saneringskosten vaak zelf betalen. Met een Milieuschadeverzekering bent u tegen dit risico verzekerd. En niet alleen op uw eigen bedrijfslocatie, maar ook op de locaties waar u werkzaamheden uitvoert.

Meer weten? Klik hier.