Financiële Behoeften & Oplossingen

Verzekeringen

Aansprakelijkheid

Bij schade aan anderen kunt u aansprakelijk gesteld worden. U stoot bijvoorbeeld per ongeluk de televisie van de buren van een kastje af. De schade kan gemakkelijk in de honderden euro’s lopen. De buren kunnen u hiervoor aansprakelijk stellen. De financiële schade loopt verder op als u bijvoorbeeld aansprakelijk bent voor invaliditeit van iemand anders. De schade kan in dat geval in de honderdduizenden euro’s lopen, of zelfs nog meer. Meer weten? Klik hier.

Arbeidsongeschiktheid

Het kan iedereen overkomen. Een ziekte of handicap, waardoor u minder of niet meer kunt werken. In de eerste twee jaar krijgt u salaris doorbetaald van uw werkgever. Maar bent u na twee jaar nog steeds niet helemaal hersteld, dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden. Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor uw inkomen, maar ook voor de opbouw van uw pensioen. Meer weten? Klik hier.

Auto

Een Autoverzekering afsluiten is verplicht. De goedkoopste Autoverzekering is de WA Autoverzekering. Deze verzekeringsvorm biedt alleen maar dekking tegen schade veroorzaakt aan anderen met de verzekerde auto. Deze Autoverzekering wordt vaak gekozen voor oudere auto’s met nog maar een geringe waarde. Wenst u een uitgebreidere Autoverzekering? Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste verzekering. Meer weten? Klik hier.

Inboedel

Wat gaat het u kosten om uw inboedel volledig te vervangen? Dan hebben we het niet alleen over een bankstel en tafels en stoelen, maar echt alles. Als u alles bij elkaar optelt komt u waarschijnlijk hoger uit dan u vooraf had verwacht. U staat er namelijk niet bij stil, maar na een brand alle inboedel nieuw kopen loopt in de tienduizenden euro’s. Meer weten? Klik hier.

Motor

Bij het afsluiten van een Motorverzekering kunt u kiezen tussen drie verzekeringsvormen. De verschillen in premie per verzekeraar zijn groot, maar bij schade zijn de verschillen in dekking van doorslaggevend belang. Welke Motorverzekering kiest u voor uw motor? Meer weten? Klik hier.

Opstal

De eigen woning is een kostbaar bezit. Logisch dat u uw huis verzekert tegen gevaren zoals brand, storm en inbraak. Vooral de dekking tegen brand kunt u echt niet zonder. Als bij brand uw huis opbrandt, blijft u zitten met een hypotheekschuld en het huis zelf heeft u niet meer. Sterker nog, u moet vervangende woonruimte hebben. Kortom, een huiseigenaar kan niet zonder een Opstalverzekering. Meer weten? Klik hier.

Overlijdensrisico

Een overlijden binnen het gezin is emotioneel moeilijk te verkroppen. Na de emotionele klap komt vaak ook nog de financiële klap. Het overlijden laat namelijk ook een financieel gat achter. Er valt namelijk vaak een inkomen weg. Dit is op te vangen of deels te compenseren met een Overlijdensrisicoverzekering. Bij het kopen van een woning met een hypotheek, wordt de Overlijdensrisicoverzekering door de geldverstrekker vaak ook verplicht gesteld. Meer weten? Klik hier.

Reis

Een onbezorgde vakantie bent u wel aan toe. Met een goede voorbereiding voorkomt u dat u belangrijke spullen of documenten vergeet. Toch heeft u niet alles onder controle. Wat als u tijdens uw vakantie wordt bestolen of u moet met spoed weer naar huis in verband met omstandigheden? In dat geval bent u blij met een Reisverzekering waar u op terug kunt vallen. Meer weten? Klik hier.

Zorg

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder is wettelijk verplicht een basis Zorgverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In het basispakket zijn de medische kosten gedekt van een door de overheid bepaald zorgpakket met onder andere huisarts, ziekenhuisverblijf, kraamzorg, genees- en hulpmiddelen. Als u meer medische kosten wilt verzekeren, kunt u zich aanvullend verzekeren. Meer weten? Klik hier.

Onafhankelijk advies

Hypotheek

Nieuwe hypotheek

Sinds 1 januari 2013 gelden strengere hypotheekregels voor nieuwe hypotheken. Op de website wijzeringeldzaken.nl kunt u de veranderingen in de hypotheekregels nalezen. Als u een nieuwe hypotheek afsluit, moet u deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat u gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen dan komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die nieuwe regels. Dat geldt niet voor andere hypotheekvormen zoals de aflossingsvrije hypotheek, de spaarhypotheek of de beleggingshypotheek. Voor een nieuwe hypotheek zult u dan ook uitkomen op een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Soms is een combinatie van die twee vormen mogelijk. Meer weten? Klik hier.

Verhuizen

Heeft u in het verleden een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en gaat u verhuizen? Dan mag u dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als u een hogere hypotheek nodig heeft, moet u voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Daarvoor gelden dan de nieuwe regels. Meer weten? Klik hier.

Gedegen advies

Pensioen

Heeft u voldoende vermogen voor later?

Heeft u al plannen voor wat u wilt doen als u straks stopt met werken? Misschien wilt u net zo kunnen blijven leven als dat u nu doet. Maar is dat ook haalbaar met het pensioen dat u tegen die tijd heeft opgebouwd? Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om uw vermogen aan te vullen. Wij adviseren u graag over uw pensioen of pensioen van uw medewerkers. Meer weten? Klik hier.

Voordelen aanvullend pensioen

Met een aanvullend pensioen kunt u blijven leven zoals u gewend bent of, bijvoorbeeld, eerder stoppen met werken. Hoeveel u nodig heeft hangt van veel factoren af. Voor veel Nederlanders is alles dat met pensioen te maken heeft vaak onduidelijk en het wordt pas interessant wanneer men tegen de pensioenleeftijd aan zit. We adviseren u graag om u concreet van dienst te zijn. Meer weten. Klik hier.

Deskundig advies

Bedrijfsverzekering

Aansprakelijkheid bedrijf

Met een bedrijfsaansprakelijkeidsverzekering bent u gedekt tegen de schade die door u of uw werknemer wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld als u spullen van uw opdrachtgever beschadigt. U bent aansprakelijk voor deze schade. En dat kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk altijd goed te inventariseren welke risico’s u loopt. Kies een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die bij u past. Meer weten? Klik hier.

Aansprakelijkheid beroep

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met beroepsfouten. Denk aan een verkeerd advies. Of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is vaak alleen een financiële schade. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meer weten? Klik hier.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid, daar wilt u als ondernemer niet over nadenken. Maar soms loont het om dat toch even te doen. Wat gebeurt er als u ziek wordt en een langere periode niet kunt werken? Heeft u genoeg geld om deze periode te overbruggen of doet u er verstandig aan om een AOV af te sluiten? Meer weten? Klik hier.

Auto

Een zakelijke autoverzekering is een verzekering voor de auto die u gebruikt voor uw eigen bedrijf. U gebruikt uw auto voor uw eigen bedrijf als u bijvoorbeeld klanten bezoekt. Als u dezelfde auto vaker privé dan zakelijk gebruikt dan moet u alsnog uw auto zakelijk verzekeren. Andersom is bij een zakelijke autoverzekering privégebruik wél meeverzekerd. Maakt u dus zakelijk gebruik van een auto? Dan moet u een zakelijke autoverzekering afsluiten. Meer weten? Klik hier.

Bestelauto

Een bestelauto­verzekering voor schade aan anderen (Wettelijke Aansprakelijkheid) is wettelijk verplicht. Met de Bestelautoverzekering kunt u als ondernemer uw bestelauto verzekeren. Een bestelauto verschilt van een personenauto. Dit komt vooral door de manier waarop iemand gebruik maakt van de auto. In tegenstelling tot een personenauto is een bestelauto gemaakt om goederen mee te vervoeren. In de auto bevindt zich dan ook een laadruimte. De bestelauto mag een maximaal beladen gewicht hebben van 3.500kg. Daarboven spreken we van een vrachtwagen. Meer weten? Klik hier.

Gebouwen

Als ondernemer heeft u ruimte nodig voor uw onderneming. Het kopen van een bedrijfspand kan een goede investering voor de toekomst zijn. Dat kan veel voordelen hebben, maar u heeft ook verantwoordelijkheid als eigenaar van een gebouw. U moet bijvoorbeeld zorgen voor het onderhoud. Bovendien kan een schade aan uw bedrijfsgebouw grote gevolgen hebben. Met een gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw gebouw. Meer weten? Klik hier.

Inkomen

Ziekteverzuim is niet alleen vervelend voor een werknemer, maar ook voor de werkgever. Met persoonlijke begeleiding aan werkgevers én werknemers helpen we (langdurig) verzuim te verkorten en voorkomen. Samen maken we Nederland vitaal en veerkrachtig! Meer weten? Klik hier.

Inventaris en goederen

Met een Inventaris- en goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en goederen. Inventaris is alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen. En goederen zijn de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Natuurlijk bent u niet tegen iedere schade verzekerd. De schade moet zijn ontstaan door een in de voorwaarden opgenomen gevaar of gebeurtenis. Meer weten? Klik hier.

Milieuschade

Veroorzaakt uw bedrijf milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging? Dan moet u de saneringskosten vaak zelf betalen. Met een Milieuschadeverzekering bent u tegen dit risico verzekerd. En niet alleen op uw eigen bedrijfslocatie, maar ook op de locaties waar u werkzaamheden uitvoert. Meer weten? Klik hier.

Rechtsbijstand

Als ondernemer wilt u uiteraard tevreden klanten die graag bij u terugkomen. Maar wat als uw klant niet tevreden is met uw advies? En de factuur niet betaalt? U kunt altijd te maken krijgen met een conflict of geschil. Dan is juridisch advies erg handig. Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u dit juridisch advies. En worden uw juridische kosten in bepaalde gevallen vergoedt. Meer weten? Klik hier.

Schade bedrijf

Bij schade in uw bedrijf kunnen niet alleen uw spullen stuk zijn. Uw bedrijf kan dan ook stil komen te liggen. Het kan soms lang duren voor u weer verder kunt na een schade. U kunt daarom een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Daarmee is de brutowinst in de periode dat uw bedrijf stilligt verzekerd. Meer weten? Klik hier.

Verkeersschade

Als werkgever kan u aansprakelijk gesteld worden voor een verkeersongeval tijdens werktijd. Met een verkeersschadeverzekering beschermt u uw werknemers als zij letselschade krijgen of als hun spullen beschadigd raken. De verzekering keert dan een bedrag uit van maximaal € 1 miljoen per ongeval. Meer weten? Klik hier.

ZZP

U haalt uw inkomen uit uw onderneming. En u bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt: welke opdrachten u aanneemt, welke kansen u grijpt en welke risico’s u loopt. Die risico’s horen bij het ondernemerschap. Maar u wilt geen risico’s die uw onderneming en uw inkomen in gevaar kunnen brengen. U wilt niet te veel tijd besteden aan zzp-verzekeringen. Daarom helpen wij u graag, zodat u zich kunt richten op dat waar u goed in bent: ondernemen. Meer weten? Klik hier.

Betrokken advies

Ondernemer

Bent u goed verzekerd?

U kunt als ondernemer nauwelijks terugvallen op sociale voorzieningen en bent dus voor iedere fase in uw leven zelf verantwoordelijk voor inkomsten. Het is daarom belangrijk maatregelen te treffen voor de periodes waarin u weinig of geen geld verdient. Meer weten? Neem contact met ons op.

Is inkomensverlies afgedekt?

U krijgt in de volgende situaties te maken met inkomensverlies:
– Als het een tijd minder goed gaat met uw bedrijf – Zorg voor een financiële buffer!
– Als u arbeidsongeschikt raakt – Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Als u stopt met werken – Zorg voor een goed pensioen!
– Als u overlijdt – Beschikt u over een overlijdensrisicoverzekering?
Meer weten? Neem contact met ons op.

Onderbouwd advies

Werknemer

Hoe zijn uw employee benefits?

Onder Employee Benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan. Employee Benefits zijn erg belangrijk voor de werkgever en de werknemers. En maken een groot deel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket uit. Employee Benefits bestaan onder andere uit:

– Algemene Nabestaandenwet
– Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
– Arbodienstverlening
– Bedrijfssparen
– Pensioen
– Ziektekosten
– Ziektewet

Meer weten? Neem contact met ons op.

Is inkomensverlies afgedekt?

U krijgt in de volgende situaties te maken met inkomensverlies:
– Als het een tijd minder goed gaat met uw bedrijf – Zorg voor een financiële buffer!
– Als u arbeidsongeschikt raakt – Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
– Als u stopt met werken – Zorg voor een goed pensioen!
– Als u overlijdt – Beschikt u over een overlijdensrisicoverzekering?

Meer weten? Neem contact met ons op.

Doorgerekend advies

Rekentool

Premie verzekering

Om een eerste indicatie te krijgen verwijzen wij graag naar de website van verschillende vergelijkingssites:
Aansprakelijkheid Particulier
Autoverzekering
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
Reisverzekering
Zorgverzekering

Advies verzekering

Naast de hoogte van de premie zijn ook andere factoren van belang. Hoe zit het met de voorwaarden, het serviceniveau en de schade-afwikkeling? Het is ons vak om óók deze onderdelen voor u uit te zoeken. Kom gerust langs, als onafhankelijk adviseur helpen we u graag.

Over ons

Wie zijn wij

Uw vertrouwenspersoon op het gebied van financiële zaken

Financiële Behoeften en Oplossingen (FB&O) is een jonge organisatie die zich gespecialiseerd heeft in particuliere en zakelijke verzekeringen. Persoonlijk contact en deskundig advies zijn erg belangrijk voor de adviseurs van Financiële Behoeften en Oplossingen (FB&O).

Hoe werken we?

Wij maken graag samen met u een inventarisatie van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij samen met u na, welke risico’s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten op basis van onze deskundigheid goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Het traject van inventarisatie, advisering, het tot stand brengen van de overeenkomst, poliscontrole en de schadeafwikkeling wordt door ons begeleid.

Ingeschreven bij

AFM

Financiële Behoeften en Oplossingen (FB&O) staat ingeschreven in het AFM register (Autoriteit Financiële Markten) onder het nummer: 12044877.

Kifid

Financiële Behoeften en Oplossingen (FB&O) staat ingeschreven bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) onder het nummer: 300.016743.

KvK

Financiële Behoeften en Oplossingen (FB&O) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het nummer: 65376501.

Downloads

Dienstenwijzer

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële producten. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een financieel dienstverlener minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). Zie hier voor onze Dienstenwijzer.

Vergelijkingskaarten

In een Vergelijkingskaart leggen wij u uit wat u van ons mag verwachten als u via ons een financieel product afneemt. Ook leest u wat wij van u verwachten. Er staat ook in waar u terecht kunt met vragen en klachten.
Vergelijkingskaart Hypotheken
Vergelijkingskaart Risico’s afdekken
Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen

Onafhankelijk financieel advies

ABN AMRO
Risk Verzekeringen
ASR
BLG
Dela
Florius
ING
Klaverblad
Nationale Nederlanden
TAF
Voogd

Contact

Bel ons

06-11040570

Bezoek ons

Binnenhoek 38
4005 CB, TIEL

Mail ons

Stuur ons een bericht